skip to Main Content
ArtCloud Oy

Suomen Julkisivu-urakoitsijat Ry sai uutta nostetta sisällöntuotantoon ja somenäkyvyyteen

Suomen Julkisivu-urakoitsijat Ry eli tuttavallisemmin SUJU on julkisivurakentamiseen erikoistuneiden yritysten järjestö ja alansa huippuasiantuntija. Se keskittyy jäsentensä edunvalvonnan ja koulutuksen lisäksi julkisivukorjausalan kehittämiseen ja sen laadun parantamiseen. Yhteistyömme SUJUn kanssa alkoi verkkosivujen uudistamisella ja ylläpidolla. Suunnittelimme yhdistykselle nykyaikaiset, informatiiviset ja…

Lue lisää

ArtCloud rakensi Kaupunkiliikenne Oy:lle uuden verkkosivuston

ArtCloud ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos eli HKL sopivat yhtiömuotoisena jatkavan ja nimensä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ksi muuttavan joukkoliikennetoimijan verkkosivuston tuottamisesta ja ylläpidosta. Toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen kuuluu uuden sivuston tekninen toteutus, jatkokehitys, hosting, jatkuvuuden varmistaminen ja häiriönhallinta. Haasteena projektissa oli erittäin…

Lue lisää

Sähköinen esite on Riihimäen kaupungin arvojen mukainen viestintäväline

Riihimäen kaupunki toteutti ArtCloudin kanssa aluemarkkinoinnin ja tonttimyynnin esitteen. Kokonaisuuteen kuuluu 12-sivuinen digitaalinen esite sekä pieni fyysinen neliväripainos. Riihimäen hankepäällikkö Kristian Keinänen on tyytyväinen projektin lopputulokseen. ”Lopputulos vastaa hyvin tarvettamme. Olemme jakaneet virtuaalisen esitteen linkkiä sähköpostien ohessa ja fyysistä esitettä…

Lue lisää

Verkkosivu-uudistus toi 22q11 Finland ry:lle luotettavuutta ja jäsenistölle suomenkielisen tietopaketin

22q11 Finland ry on vapaaehtoisvoimin toimiva potilasjärjestö. Yhdistyksen vanhat verkkosivut olivat kooltaan suppeat, mutta täyteen ahdetut. Lukijoiden oli vaikea löytää sieltä etsimäänsä tietoa. Kolmisen vuotta sitten ArtCloudin Niko Raekoski otti yhteyttä yhdistyksen puheenjohtajaan Satu Salmeen ja ehdotti uuden sivuston rakentamista.…

Lue lisää

Helsingin kaupunki antoi ArtCloudille täydet pisteet WordPress-teemasta

Toteutimme Helsingin kaupungille helppokäyttöisen ja monistettavan WordPress-sivustoteeman. Teema räätälöitiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja se sisältää kaiken tarvittavan automatiikan, kuten kävijäseurannan. Helsingin nimikkoteema on loppukäyttäjälle helppokäyttöinen: hänen tarvitsee vain syöttää sisältö. Kaikki tekniset ja visuaaliset elementit on koodattu teemaan valmiiksi. Helsinki-teeman…

Lue lisää

Päijät-Hämeen Ateriapalvelut sai uuden saavutettavan sivuston

Rakensimme Päijät-Hämeen Ateriapalvelut Oy:lle räätälöidyn WordPress-sivuston. Palveluun kuuluu myös sivuston jatkuva tekninen ylläpito. Teimme lisäksi sivustolle saavutettavuusauditoinnin ja järjestimme asiakkaalle koulutuksen aiheen tiimoilta. Sivusto täyttää nyt saavutettavuusvaatimukset ja käyttäjät osaavat lisätä sinne sisältöä saavutettavassa muodossa. Kaija Nieminen Päijät-Hämeen Ateriapalveluista on…

Lue lisää

Sähköiset esitteet ovat Suomen Työterveyshoitajaliiton toiminnassa ahkerassa käytössä

Hyvä viestintä uusille, vanhoille ja tuleville jäsenille on järjestöjen toiminnan kannalta elintärkeää. Suomen Työterveyshoitajaliiton järjestöpäällikkö Eve Becker on ollut tyytyväinen ArtCloudin kanssa tehtyihin sähköisiin ja painettuihin esitteisiin. Esitteitä on tehty vuosien varrella kolme. Ensimmäinen toteutettiin järjestön 70-vuotisjuhlien aikaan ja sisälsi…

Lue lisää

Suomen CRPS ry:n ja Kyrönmaan Invalidit ry:n puheenjohtaja Kai Lehtimäki suosittelee yhdistyksille ArtCloudia

Kai Lehtimäki on Suomen CRPS ry:n ja Kyrönmaan Invalidit ry:n puheenjohtaja. Molemmat yhdistykset ovat pieniä, mutta elinvoimaisia potilasjärjestöjä. Tarve selkeille, informatiivisille esitteille ja verkkosivuille oli suuri, mutta omat voimat ja taidot eivät riittäneet. Kun ArtCloud tuli apuun, saatiin yhdistyksille uudenlaista…

Lue lisää
Back To Top