skip to Main Content

Helsingin kaupunki antoi ArtCloudille täydet pisteet WordPress-teemasta

Toteutimme Helsingin kaupungille helppokäyttöisen ja monistettavan WordPress-sivustoteeman. Teema räätälöitiin asiakkaan tarpeiden mukaisesti ja se sisältää kaiken tarvittavan automatiikan, kuten kävijäseurannan. Helsingin nimikkoteema on loppukäyttäjälle helppokäyttöinen: hänen tarvitsee vain syöttää sisältö. Kaikki tekniset ja visuaaliset elementit on koodattu teemaan valmiiksi. Helsinki-teeman avulla asiakas on luonut jo yli 30 uutta sivua.

Sivustoteeman tilaaja, projektipäällikkö Kalle Mikkolainen antoi asiakastyytyväisyyskyselyssä ArtCloudille täydet 5 pistettä kaikista osa-alueista. Näitä olivat toimeksiannon kokonaisuus, aikataulujen pitävyys, joustavuus muutostilanteissa, annetun ohjeistuksen noudattaminen ja asiakkaan kuuntelu, työhön käytetty aika suhteutettuna työn vaativuuteen ja lopputulokseen, projektinhallinta sekä ideointikyky ja innovatiivisuus.

Back To Top