skip to Main Content

ArtCloud rakensi Kaupunkiliikenne Oy:lle uuden verkkosivuston

ArtCloud ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos eli HKL sopivat yhtiömuotoisena jatkavan ja nimensä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ksi muuttavan joukkoliikennetoimijan verkkosivuston tuottamisesta ja ylläpidosta. Toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen kuuluu uuden sivuston tekninen toteutus, jatkokehitys, hosting, jatkuvuuden varmistaminen ja häiriönhallinta.

Haasteena projektissa oli erittäin tiukan aikataulun lisäksi Kaupunkiliikenne Oy:n visuaalisen ilmeen valmistuminen vasta hyvin lähellä sivun julkaisua. Normaalisti visuaalinen ilme määrittelee merkittävästi erilaisia ratkaisuja sivuston teknisessä suunnittelussa.

Projektin onnistumisen kannalta keskiössä olivat hyvä projektisuunnittelu ja tilaajan sitoutuminen projektiin. Tiiviissä yhteistyössä ja aikataulussa edettiin projektin etapit pysäkiltä pysäkille, kunnes Kaupunkiliikenne Oy:n uusi visuaalinen ilme saatiin sivuston ylle ja sivusto julkaistua yhtiön aloittaessa toimintansa helmikuun alussa 2022.

”ArtCloud on ketterä toimittaja, jonka kanssa yhteistyö sujui. Tiukasta aikataulusta huolimatta sivut saatiin julkaistua suunnitellusti”, sanoo Kaupunkiliikenne Oy:n viestintä- ja henkilöstönkehittämispäällikkö Elina Norrena.

Back To Top