skip to Main Content

Etelän Rappaus Oy:n tarpeisiin suunniteltu projektinhallintajärjestelmä helpottaa työvaiheiden seurantaa

Etelän Rappaus Oy on julkisivurappauksiin ja tasoite- ja maalaustöihin erikoistunut yritys, jonka toiminta-alueena on koko Etelä-Suomi. Suunnittelimme ja toteutimme heille projektinhallintajärjestelmän, joka helpottaa työvaiheiden seurantaa ja mahdollistaa suoran vuorovaikutuksen loppuasiakkaiden kanssa.

Uudessa projektinhallintajärjestelmässä Etelän Rappaus Oy määrittää urakkakohteille työvaiheet ja työarviot, joiden perusteella järjestelmä muodostaa tarjouksen. Hyväksytystä tarjouksesta syntyy projekti, jonka eri työvaiheille yritys resursoi tarvittavan henkilöstön. Kun työntekijä saa oman työvaiheensa valmiiksi, hän lähettää sen asiakkaalle hyväksyttäväksi suoraan järjestelmästä. Asiakas saa sähköpostitse linkin, jonka kautta hän pääsee kommentoimaan, lähettämään kuvia, kuittaamaan työn valmiiksi sekä tarvittaessa reklamoimaan. Mikäli reklamoitavaa löytyy, työntekijä käy tekemässä korjaukset ja lähettää työn uudestaan asiakkaalle hyväksyttäväksi. Asiakkaan hyväksyttyä työn valmiiksi ohjelmisto muodostaa automaattisesti laskun. Laskut siirtyvät Netvisor-rajapinnan avulla kirjanpitoon ja asiakkaalle. Työvaiheiden lisäksi Etelän Rappaus hallinnoi järjestelmän avulla materiaalien kulutusta, varastoa ja tuotteita. Materiaalikulutus lasketaan pinta-alan, kuution tai litrojen mukaan ja aina tilatun työn suhteessa.

Ohjelmistoarkkitehtuurin ja teknisen toteutuksen suoritti kolme ArtCloudin ohjelmistokehittäjää. Lisäksi projektissa oli mukana projektipäällikkö. Tekoaika oli noin 2500 tuntia. Palveluun kuuluvat myös edelleen jatkuva ylläpito, jatkuvuuden varmistus sekä jatkokehitys.

Back To Top