skip to Main Content

ArtCloud toteutti Laakson yhteissairaalan verkkosivuston

Laakson yhteissairaala on Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin eli HUS:in yhteinen hanke, jossa uudistetaan Laakson sairaala-alue vuosien 2022–2030 aikana. Uudistuksessa korjataan kolme nykyistä ja rakennetaan kolme uutta sairaalarakennusta. ArtCloud on sopinut Laakson yhteissairaalan kanssa sopimuksen hankkeen ympärillle tehtävien verkkosivujen toteutuksesta ja ylläpidosta. Verkkosivustohanke kestää koko sairaalahankkeen ajan eli 2022-2030. Verkkosivustolla tiedotetaan Laakson yhteissairaala -hankkeen etenemisestä.

Verkkosivustohanke tilattiin ArtCloudilta helmikuussa 2022. Sopimukseen kuuluu sivuston tekninen toteutus, ylläpito ja jatkokehitys mukaan lukien kävijäseuranta, evästehallinta, AA-tason saavutettavuus, sivuston käyttökoulutus asiakkaalle sekä jatkuvuuden varmistaminen ja häiriöistä palautuminen. Toteutimme ja julkaisimme toimivat sivut välittömästi helmikuussa. Laakson yhteissairaalalla ei vielä tuolloin ollut omaa visuaalista ilmettä, joten aluksi käytimme meidän luomaamme layoutia. Kun visuaalinen ilme valmistui elokuussa, päivitimme sen sivustolle yhteistyössä ilmeen luoneen mainostoimiston kanssa. Saimme sivuston valmiiksi myös layoutin osalta syyskuussa ja se on nyt täysin toiminnassa.

Toimimme verkkosivujen julkaisuprosessissa tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin, HUSin ja visuaalisesta ilmeestä vastaavan mainostoimiston kanssa. Sivuston ylläpito ja jatkokehitys jatkuu vuoden 2030 loppuun saakka.

Back To Top