skip to Main Content

Diileri Finland Oy:n uusi toiminnanohjausjärjestelmä on suunniteltu täysin yrityksen konseptin ehdoilla

Diileri Finland Oy eli tuttavallisemmin Lämpödiileri on lämmitysjärjestelmien kokenut asiantuntija ja toteuttaja. Sillä oli hyvin tyypillinen ongelma: mikään markkinoilla oleva valmis asiakastieto- tai toiminnanohjausjärjestelmä ei soveltunut sen liiketoimintamalliin. Yrityksellä oli suuri tarve tehostaa liiketoimintaansa ja projektien hallintaa, joten ainoa vaihtoehto oli luoda oma ohjelmisto. ArtCloud otti haasteen vastaan ja toteutti järjestelmän, joka on suunniteltu täysin Lämpödiilerin palvelukonseptin ehdoilla.

Lämpödiilerin uusi asiakastietojärjestelmä on kattava ja helppokäyttöinen. Sen toimintoihin kuuluu asiakasrekisterin hallinnointi, tarjousten luonti, hinnaston ja tuotekatalogin ylläpito ja päivitys, projektien hallinnointi ja toimitusten seuranta sekä laskutus. Ohjelmiston avulla Lämpödiileri pystyy kätevästi seuraamaan projektien etenemistä ja ylläpitämään alati vaihtuvaa hinnastoa ja tuoterekisteriä. Laskut pystytyään tekemään asiakkaan vaatimusten mukaisesti ja ne siirtyvät Procountor-rajapinnan avulla automaattisesti kirjanpitoon. Lisäksi dokumentaatio-osiossa voidaan laatia ja hallinnoida rakennuspöytäkirjoja ja muita virallisia dokumentteja. Ohjelmiston käyttäminen on asiakkaalle vaivatonta, sillä me vastaamme sen teknisestä toimivuudesta ja ylläpidämme sitä omalla palvelimellamme.

Projektiin kuului suunnitteluarkkitehtuuri, tekninen toteutus, ylläpido sekä jatkuvuuden varmistaminen. Toteutuksesta vastasi neljän hengen tiimi ja työaikaa kului noin 2000 tuntia. Huollamme, ylläpidämme ja jatkokehitämme ohjelmistoa edelleen jatkuvasti.

Back To Top