skip to Main Content

Helsingin kaupungin kotisivukone

 • Aloitus 2020 marraskuu
 • Tuote toimitettu käyttöön tilaajalle 31.3.2021
 • Puitesopimus jatkuu toistaiseksi alustan ylläpidon ja pienkehityksen osalta.

ArtCloud Oy on toteuttanut Helsingin kaupungille Laravel-pohjaisen kotisivukoneverkkoportaalin. Helsingin kaupungin käyttäjät voivat kirjautua portaaliin ja luoda WordPress-verkkosivustoja itselleen käyttöön napin painalluksella.

Alustan kautta sivustoja voidaan ottaa käyttöön, laittaa tauolle tai poistaa käytöstä. Prosessit on automatisoitu verkkoportaalin puolesta. Alustalle kerätään sivustokohtaista tietoa sivustojen tilasta ja tapahtumista, käyttöasteesta, kapasiteetista sekä lukuisista muista yksityiskohdista. Ylläpitoalusta avaa sivustolle valitut palvelinresurssit, tilaa verkkotunnuksen avauksen ja ohjaa liikenteen avatulle verkkotunnukselle, valvoo ja uusii SSL sertifikaatin, hoitaa sivustojen juoksevan varmuuskopioinnin, päivittää WordPress-ytimen ja lisäosien uudet versiot sekä ajaa koko asennukselle tietoturva- ja virustarkastukset.

Asennuksen lisäksi Helsingin kaupunki on tilannut palvelulle ylläpidon ja jatkokehityksen. Palvelupäällikkö vastaa palvelun saatavuudesta ja toiminnasta, koostaa palvelun tapahtumista kuukausittain raportit ja käy tilanteen Helsingin kaupungin kanssa läpi. Ylläpito tuotetaan 99 % SLA-tasolla.

Tämän lisäksi ArtCloud toteutti Helsingin kaupungille oman Helsinki-nimisen WordPress-teeman, joka toimii uusien sivustojen malliteemana. Osaamisen hallinnan tukena ArtCloud järjestää kuukausittain WordPress-koulutuksia sivustojen omistajille ja sisällöntuottajille sivustojen käyttöönotosta, teeman ominaisuuksista ja lisäosien käytöstä.

Tuotantotiimin koko 3 henkilöä

Tiimin osaamistaso

 • Palvelupäällikkö
 • Projektijohtaja
 • Vaatimusmäärittelijä
 • Fullstack -kehittäjä
 • Graafinen suunnittelija
 • WordPress-kouluttaja

Käytetyt teknologiat ja osaamisen hallinta

 • Azure AD Integraatio
 • Rest JSON
 • PHP
 • Laravel
 • HTML
 • CSS3
 • Javascript
 • MySQL
 • GitHub
 • WordPress ydin ja lisäosat

”Tuotettu kokonaisuus täytti ja monilta osin ylitti odotukset. Helsingin kaupungin tavoitteena oli saada aikaan palvelu, jossa kaupunki ja sen sidosryhmät pystyvät avaamaan ja sulkemaan sivustoja tehokkaasti ja itsenäisesti ilman, että jokaisen sivuston avaamiseen tarvittaisiin ostaa ulkopuolista apua. Palvelussa on tänään 43 sivustoa. Palvelusta saatava säästö ja tehokkuus on osoittautunut merkittäväksi. ArtCloud on toimittajana osoittautunut erinomaiseksi ja olemme yhdessä ArtCloudin kanssa pystyneet kehittämään palvelua ketterin menetelmin. ArtCloud on kyennyt aina tarpeen tullen myös haastamaan kaupunkia toimimaan uusien menetelmien mukaisesti.”

Kalle Mikkolainen, projektipäällikkö, Helsingin kaupunki

Back To Top