skip to Main Content

Yleiset sopimusehdot

Sopimuksen osapuolet

ArtCloud Oy (edempänä toimittaja)
2938626-9
Åkeröntie 9
06150 Porvoo
040 777 9930
asiakspalvelu@artcloud.fi

Tilaaja (edempänä asiakas)

Sopimuksen kohde

Asiakas ja toimittaja sopivat näillä käyttöehdoilla palvelun tarjoamisesta ja sen käytöstä. Mikäli käyttöehtoja ei hyväksytä, asiakkaalla ei ole oikeutta käyttää palvelua. Käyttämällä palvelua asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Oma domain (verkko-osoite)

 • Tilauksen yhteydessä toimittaja toimittaa asiakkaalle IP-osoitteen, johon asiakas voi ohjata verkkoliikenteen joko itse tai jo käytössä olevan palveluntuottajan avulla.

Ostettu domain (verkko-osoite)

 • Tilauksen yhteydessä asiakas ostaa uuden verkko-osoitteen ylläpidon toimittajalta.
  • Toimittaja ohjaa verkko-osoitteen liikenteen palvelimeen.
  • Toimittaja laskuttaa verkko-osoitteesta 12 kk:n jaksoissa palveluhinnaston mukaan.
  • Verkko-osoitteen päätteestä riippuen verkko-osoite rekisteröityy käyttöön ja liikenne alkaa ohjautua palvelimelle 2 h – 4 vrk tilauksesta.

Siirrettävä domain, ylläpito (verkko-osoite)

 • Asiakas voi ostaa verkko-osoitteen siirron ja ylläpidon toimittajalta tilauksen yhteydessä.
  • Asiakas toimittaa siirtoavaimen toimittajalle tilauksen yhteydessä. Siirtoavaimen saa käytössä olevalta verkko-osoitteen ylläpitäjältä.
  • Toimittaja ottaa käytössä olevan verkko-osoitteen hallintaansa ja ohjaa liikenteen palvelimeen.
  • Verkko-osoitteen päätteestä riippuen verkko-osoite rekisteröityy käyttöön ja liikenne alkaa ohjautua palvelimelle 2 h – 4 vrk siirron toteutumisesta.

Alidomain (aliverkko-osoite)

 • Toimittaja avaa halutun alidomainin asiakkaan ilmoittamalla nimellä:
  • kampanjasivut.fi/esimerkki
  • esimerkki.kampanjasivut.fi
  • Verkko-osoite rekisteröityy ja alkaa toimia 2 – 24 tunnin kuluessa tilauksesta.
 • Asiakas ilmoittaa aliverkko-osoitteen toimittajalle sivuston tilauksen yhteydessä.

Palvelintila

 • Toimittaja tarjoaa verkkosivuille soveltuvimman palvelimen.
 • Palvelimet sijaitsevat Suomessa tai EU:n alueella.
 • Toimittaja vastaa palvelimien teknisestä toiminnasta ja ylläpidosta yhdessä alihankkijoiden ja valittujen palveluntuottajien kanssa.
 • Asiakkaalla on mahdollisuus tallentaa tiedostoja sivustolle hallintanäkymästä. Verkkosivuston enimmäiskoko on 4 Gt. Mikäli asiakkaan verkkosivuston koko tiedostoineen ylittää 4 Gt:n rajan, ei sivustolle voi lisätä uutta sisältöä ennen kuin tilaa on vapautettu. Asiakas voi ostaa lisää tallennuskapasiteettia toimittajalta.

Teema

 • Asiakas valitsee käyttövalmiin teeman asennukselle tilauksen yhteydessä.
 • Toimittaja vastaa teeman lisäosista, päivityksistä ja muokkauksista sekä mahdollisesta jatkokehityksestä.
 • Asiakas voi muokata ainoastaan teeman sisältöjä ja valittuja ominaisuuksia. Asiakas ei voi muokata, poistaa tai lisätä teeman lisäosia tai toiminnallisuuksia. Teeman ominaisuudet ja toiminnot on selitetty teeman infosivulla.

Sivuston julkaisu

 • Toimittaja julkaisee sivuston tilauksen jälkeen tilatulla teemalla.
 • Sivustolla otetaan käyttöön SSL-sertifikaatti ja sivusto asetetaan käyttämään salattua https-yhteyttä kaikissa tilanteissa.
 • Asiakkaan kirjautumistunnukset lähetetään asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Sivuston sisällöt

 • Asiakas vastaa sisältöjen siirrosta omille sivustoilleen.
 • Toimittaja tarjoaa lisäpalveluna sisällön tuonnin vanhoilta sivuilta uusille sivuille palveluhinnaston mukaan.

Julkaistun sivuston tekninen ylläpito

 • Toimittaja vastaa WordPress-julkaisujärjestelmän teknisistä päivityksistä ja toiminnan varmistamisesta.
 • Toimittaja vastaa sivuston tarpeellisista turvallisuustarkistuksista haittaohjelmien ja mustille listoille joutumisen varalta.
 • Toimittaja vastaa sivuston käytettävyysajan (uptime) seurannasta käyttökatkosten varalta ja mahdollisten ilmenevien ongelmien korjaamisesta.
 • Toimittaja aloittaa sivuston korjaustoimenpiteet 24 tunnin vasteajalla arkipäivinä.
  • Tekniseen ylläpitoon ei sisälly sivuston käyttöopastusta tai neuvontaa.
 • Toimittajalla on oikeus keskeyttää pääsy palveluun, jos se on välttämätöntä tietojärjestelmien tai televerkon asennus-, muutos- tai huoltotöiden vuoksi.

Asiakkaan tuki

 • Toimittaja ylläpitää ohjauspaneelin kirjautumisnäkymässä suomenkielisiä ohjeita sivuston käyttöön.
 • Sivuston sisällä on ohjetoiminto (help), jossa ratkaistaan yleisimmät sivuston käyttöön liittyvät ongelmat.
 • ArtCloud Oy tarjoaa lisäpalveluna maksullista WordPress-käyttöalustakoulutusta erillisen palveluhinnaston mukaan.

Asiakkaan tietoturva ja julkaistu sisältö

 • Toimittaja ei vastaa asiakkaiden käyttötilien salasanoista tai tietoturvasta, vaan ne ovat asiakkaan vastuulla. Anastetun, murretun tai luovutetun salasanan avulla sivustolle tunkeutuminen ja siitä mahdollisesti aiheutuvat haitat ja vahingot jäävät asiakkaan vastattavaksi.
 • Toimittaja ei vastaa tilattujen verkkosivustojen sisällöistä tai niiden oikeudellisuudesta. Näistä vastaa asiakas itse.
 • Jos verkkosivuston sisältö rikkoo Suomen lakia, toimittajalla on oikeus poistaa sivuston käyttöoikeus tilanneelta asiakkaalta sekä pidättää tilauksen summan ilman korvausvelvollisuutta.
 • Asiakas vastaa yhteystietojensa, mukaan lukien voimassaolevan sähköpostiosoitteen, pitämisestä ajan tasalla kirjautumalla sivustolleen ja tekemällä tarvittavat muutokset palvelun pääkäyttäjän tietoihin.
 • Asiakkaan tiedot tallennetaan toimittajan asiakas- ja markkinointirekisteriin. 

Varmuuskopiot ja tietojen turvaaminen

 • Toimittaja vastaa sivuston päivittäisestä varmuuskopioinnista, jonka piiriin kuuluvat sivustolla olevat artikkelit, rakenne, valikot ja alasivut. Varmuuskopio ei sisällä sivustolle ladattuja kuvia. Ajallisesti varmuuskopiointi kattaa edeltävät 7 päivää.
 • Toimittaja on oikeus veloittaa tuntiperusteisesti kulloinkin voimassaolevan asiantuntijatyön hinnastonsa mukaisesti asiakaskohtaisista varmuuskopiopalautuksista. Asiakas hyväksyy varmuuskopiopalautuksen kirjallisesti ennen töiden aloitusta.

Sopimuksen kesto

 • Tilatusta tuotteesta riippuen sopimus on voimassa tilauspäivästä laskettuna kaksitoista (12) kuukautta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana.

Laskutus

 • Palvelu laskutetaan aina kuusi (6) tai kaksitoista (12) kuukautta etukäteen. Ennakkomaksulle ei makseta korkoa. Ensimmäinen jakso laskutetaan tilauspäivästä tilatun jakson loppuun.
 • Maksuehtona on 14 pv laskun päivämäärästä.
 • Sopimus purkaantuu, jos 12 kuukauden jakson laskua ei makseta eräpäivään mennessä. Maksun viivästyessä on toimittajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta korkolain mukainen viivästyskorko sekä kohtuulliset perimiskulut.

Sopimuksen päättäminen ja purkaantuminen

 • Sopimus purkaantuu, jos alkavan jakson laskua ei makseta eräpäivään mennessä.
 • Sopimuksen voi päättää yhtä (1) kuukautta ennen kuluvan tilausjakson päättymistä kirjallisesti tilauksen pääkäyttäjän sähköpostiosoitteesta. Sopimus päättyy viimeisimmän Asiakkaan tekemän tilauksen ylläpitojakson lopussa.
 • Toimittajalla on oikeus säilyttää kirjanpitolain vaatimusten mukaiset sopimussuhteeseen liittyvät tiedot.
 • Sopimuksen päättyessä tai purkautuessa kaikki sivuston sisältö poistetaan pysyvästi. Tietojen poistoa ei voi kumota. Asiakas vastaa itse sisällön tallentamisesta ennen sopimuksen päättymistä. Asiakas voi pyytää sisällön poistamista myös ennen sopimuskauden päättymistä.
 • Osapuolilla on oikeus purkaa tämä sopimus, jos toinen osapuoli oleellisesti rikkoo sopimusehtoja.

Sopimuksen siirtäminen

 • Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta edelleen ilman toimittajan kirjallista lupaa. Toimittajalla on oikeus siirtää tämä sopimus toiselle yhtiölle ilmoittamalla siitä asiakkaalle.

Palvelun sisällön ja käyttöehtojen muutokset

 • Toimittajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa palvelun ominaisuuksia, palveluja ja palveluaikoja sekä muuttaa näitä käyttöehtoja. Asiakkaille ilmoitetaan muuttuvista käyttöehdoista ja palvelun olennaisista muutoksista välittömästi muutosten astuessa voimaan. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus 14 vuorokauden ajan muutosilmoituksen päivämäärästä laskettuna. Tässä tapauksessa palvelu päättyy maksetun kauden lopussa. Toimittaja voi tehdä vähäisiä muutoksia palvelun käyttöehtoihin ilman erillistä ilmoitusta asiakkaalle.

Vahingonkorvaukset ja vastuurajoitus

 • Toimittaja vastaa vain omasta toiminnastaan aiheutuneista välittömistä vahingoista. Välillisiä, ennalta arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja toimittaja ei korvaa. Toimittaja ei vastaa kolmansien osapuolten asiakkaalle aiheuttamista haitoista tai häiriöistä. Toimittaja ei vastaa asiakkaan palveluun tallentamien henkilötietojen ja muun materiaalin sisällöstä, tekijänoikeuksista tai toimivuudesta.
 • Toimittajan vastuu on enintään asiakkaan tilaaman palvelun kolmen (3) kuukauden hintaa vastaava summa.

Sovellettava laki ja erimielisyydet

 • Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.
 • Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Jos yhteisissä neuvotteluissa ei päästä tulokseen, sopimuksesta aiheutuvat kiistat ratkaistaan Porvoon käräjäoikeudessa.
Back To Top